Home

Felix Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau met meer dan 25 jaar bouwervaring en specialistische kennis in bouw- en huisvestingsmanagement en duurzaam bouwen. Marco Felix, directeur en eigenaar van Felix Consultancy, begeleidt met een uitermate deskundigheid en bevlogenheid opdrachtgevers van vastgoedprojecten in de zorg, bij scholen en woningprojecten voor nieuwbouw. Daarnaast begeleidt en adviseert hij bij het vormen van meerjarenonderhoudsplannen(MJOP). Er wordt door middel van BIM-modellen op projectbasis bouw- en ontwikkelingsprocessen bestuurd en begeleid.

De samenwerkingsrelatie tussen Felix Consultancy met SBM en BWE Adviseurs is uitstekend, wat zich mede door de expertise en kennis van de desbetreffende bedrijven uit in vruchtbare resultaten.

SBM adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van huisvesting in de sectoren zorg, onderwijs, (semi)overheid, bedrijfsmatig vastgoed, commercieel vastgoed en wonen.
SBM logo

BWE Adviseurs adviseert op het gebied van gebouwbeheer en onderhoud aan gebouwgebonden installaties.

Felix Consultancy huist zich in Studio P1, een inspirerende flexwerkplek in Zwolle.
Studio P1 Logo