EEN ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU

met meer dan 30 jaar bouwervaring

Beheer & Onderhoud

Wij adviseren u bij het organiseren van het beheer en onderhoud van gebouwen. Wanneer uw organisatie in beweging is dient uw huisvesting hier op afgestemd te worden. Dat is een continu proces waar beheer en onderhoud een primaire rol in speelt. Samen kijken we hoe uw huisvesting waarde kan blijven toevoegen aan uw werk.

Maar het beheer en onderhoud van een pand reikt verder dan alleen de technische uitvoer.
Klimaatbewustheid een belangrijk thema binnen de bouwwereld. Het zou daarom goed kunnen dat u als gebouwbeheerder of manager streeft om energiekosten te verlagen, of op andere manieren nadenken over innovatie van uw huisvesting.
Wij helpen u inzicht te krijgen in het onderhoud en mogelijk innovatie. Vervolgens zetten we alles feillos op en begeleiden we de uitvoer hiervan.

Wij adviseren en beheren u vanaf de start tot de afronding van uw project.
Een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) is één van de manieren waarop u het onderhoud van uw gebouw doelgericht kunt sturen. Daarbij ligt onze prioriteit bij het gericht en doelmatig inzetten van (financiële) middelen. Wij luisteren goed naar uw eisen en wensen. Deze worden verwerkt in een Programma van Eisen en een onderhoudsbestek op basis waarvan onderhoudspartners worden geselecteerd. We begeleiden u bij de selectie van uw partners, als u dat wenst.