EEN ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU

met meer dan 30 jaar bouwervaring

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Wanneer u overzicht wil houden en wil blijven sturen op het onderhoud van uw huisvesting is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) een goed idee. Voor het opstellen van zo’n plan is het onder andere van belang dat de staat van onderhoud van het gebouw en de gebouwinstallaties inzichtelijk is.

Naast het inzicht in de huidige staat, kunt met een MJOP zicht houden op welke kosten u moet maken om het in de gewenste staat te brengen en natuurlijk teb houden. Door middel van een conditiemeting krijgt u inzicht in de kwaliteit van het onderhoud en de kosten. Deze meting verloopt volgens de NEN 2767, de Nederlandse standaard voor conditiemetingen.

In het MJOP worden toekomstplannen, uit te voeren werkzaamheden en kosten over meerdere jaren in beeld gebracht. We gebruiken de data van NEN 2767-inspecties om managementinformatie op te doen die u inzicht geven in de kosten. Op deze manier geeft u sturing aan de onderhoudsactiviteiten en heeft u de informatie die u nodig heeft om deze eventueel aan te passen.

Wilt u meer weten over een MJOP? Bent u van plan een onderhoudsplan op te stellen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten.