EEN ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU

met meer dan 30 jaar bouwervaring

Sport

Bij projecten binnen de sportsector hebben we vaak met meerdere betrokken partijen en belanghebbenden te maken. Het is van hoge prioriteit om de omgang tussen alle partijen soepel en vruchtbaar te laten verlopen. Daar zijn wij graag voor u de verbindende factor in.

In de voorbereidingsfase van de projecten stimuleren wij alle partijen afspraken te maken over belangrijke punten als gebruik, beheer en onderhoud. Bij sportprojecten ligt naast het bouwproces de focus in het bijzonder op de exploitatiemogelijkheden
en -kosten. Onze ervaring en kennis zal een sleutelrol spelen in het succesvol tot stand komen van uw sportcomplex.

Binnen de wensen en het strikte budget van deze opdrachtgevers adviseren en begeleiden wij hen van de eerste schets naar het energieke eindresultaat.

Omdat wij op de hoogte zijn van technische eisen, wetgeving, proces- en budgetbewaking en exploitatiegevolgen begeleiden we u bij het tot stand komen van het sportcomplex. Geen zorgen over technische eisen, wetgeving, proces- en budget bewaking, exploitatiegevolgen begeleiden en nog veel meer. Dat doen wij voor u.