EEN ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU

met meer dan 30 jaar bouwervaring

Wonen

Woningcorporaties hebben in Nederland een grote maatschappelijke verantwoording. Eén op de drie huishoudens woont in een corporatiewoning. Daarom ligt binnen die wooncorporaties altijd een grote druk en maatschappelijke verwachting op het duurzaam overzien van de vastgoedportefeuilles en het waarborgen van hun verantwoordelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoeren, maar steeds vaker om het initiëren en ontwikkelen van een duurzaam beleid.

Felix Consultancy kan in dit proces woningcorporaties ondersteunen bij deze beleidsvraagstukken door gevolgen van elke keuze in kaart te brengen. Hierdoor zijn woningcorporaties in staat de regierol op te pakken en zo een maatschappelijk voorbeeld te zijn.